Browsing Category : 做愛。康健之日常

蜜汁 @ 做愛。康健之日常 – 食軟雪糕


注意 本篇文章內容絕對沒有涉及虐待動物。故事純屬虛構,如有雷同,實屬巧合   好多人都鍾意養小動物,貓貓狗狗都相當普遍。 而市面上都有各種各樣既寵物零食,硬既乾既咩都有。今次既飼主,有一個非常唔同既零食餵佢心愛既狗狗。 Mandy 係一個廿幾歲既女仔,單身。每當大時大節既時候,見住條街個個一雙一對,非常寂寞。又唔想係條街度見住 D 男女煙韌,所以都係早早返歸陪佢最愛既狗狗 JuJu。 分享是美德